top of page

I'm a title. Click here to edit me

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

 

At Wix we’re passionate about making templates that allow you to build fabulous websites and it’s all thanks to the support and feedback from users like you! Keep up to date with New Releases and what’s Coming Soon in Wixellaneous in Support. Feel free to tell us what you think and give us feedback in the Wix Forum. If you’d like to benefit from a professional designer’s touch, head to the Wix Arena and connect with one of our Wix Pro designers. Or if you need more help you can simply type your questions into the Support Forum and get instant answers. To keep up to date with everything Wix, including tips and things we think are cool, just head to the Wix Blog!

Een muziektolk of signdancer kan worden ingezet door een organisatie en tijdens evenementen, maar ook als particulier kunt u hen aanvragen.

 

Er zijn (nog) geen vaste tarieven, dus de kosten kunnen per muziektolk/signdancer verschillen. Soms stellen zij per liedje een bepaald bedrag vast en wordt apart daarvan nog podiumtijd berekend.

 

Muziektolken en signdancers kunnen bij inzet door een organisatie of tijdens een evenement worden betaald door bijvoorbeeld gebruik te maken van budget in de vorm van subsidies e.d.

 

Wanneer u als dove of slechthorende particulier een muziektolk aanvraagt, kan de podiumtijd vergoed worden vanuit uw tolkvoorziening bij Tolkcontact (mits u deze heeft en de muziektolk geregistreerd staat bij Stichting Register Tolken Gebarentaal als erkende tolk). Helaas kunnen de kosten voor de voorbereiding niet worden vergoed vanuit de tolkvoorziening. Daarom adviseren wij u, samen met de muziektolk van uw keuze, van te voren duidelijke afspraken te maken met betrekking tot deze kosten. Onze ervaring is, dat men met wederzijds overleg vaak wel tot overeenstemming komt.

Let op: bovenstaande manier van vergoeden gaat niet op voor ongeregistreerde signdancers.

 

Bent u een horende particuliere aanvrager, dan zullen de kosten van zowel de voorbereiding als de podiumtijd volledig voor uw eigen rekening komen. Ook in dit geval adviseren wij u, samen met de muziektolk of signdancer van uw keuze, van te voren duidelijke afspraken te maken met betrekking tot de kosten. En ook hier geldt dat men met wederzijds overleg vaak wel tot overeenstemming komt.

KOSTEN
IN NGT
IN NmG

Waar in de filmpjes het gebaar MUZIEKTOLK gebruikt wordt, kan ook SIGNDANCER ingevuld worden, behalve

als het gaat om vergoeding vanuit de tolkvoorziening. 

bottom of page