top of page
VOORBEREIDING

Goede plek voor de muziektolk/signdancer

Zichtbaarheid is een erg belangrijk punt. Als de muziektolk/signdancer niet goed te zien is voor de dove en slechthorende bezoekers dan kunnen ze de gebaren niet goed volgen. 

Doven en slechthorenden ervaren een muziektolk/signdancer naast de zanger/zangeres als prettigste optie. Zo kunnen ze alles in één beeld vangen. Bij evenementen als Sencity en Mutesounds is dit het geval, zij zijn op dit gebied toegankelijk en innovatief bezig.

Helaas blijkt dit bij reguliere evenementen vaak niet mogelijk. Een plekje op de hoek van het podium, links of rechts, is een andere goede optie. Soms wordt er een speciale verhoging net voor het podium of even verderop in de zaal gerealiseerd waarop de muziektolk/signdancer kan plaatsnemen. Het gehandicapten/rolstoel podium wordt ook met regelmaat geopperd en kan in sommige situaties ook prima werken. Bij concerten en musicals in het theater zien we het ook gebeuren dat men een balkon inricht voor de dove en slechthorende bezoekers en daar een plek voor de muziektolk/signdancer regelt.

Dove en slechthorende signdancers werken soms samen met een horende (muziek)tolk, meestal gebeurt dat bij live muziek. De horende tolk voedt de muziek aan de dove signdancer, zodat deze weet waar ze in het nummer zitten en wat de snelheid is van de muziek. In zo’n geval kunnen dove en slechthorende signdancers afspreken dat er naast een positie voor hen zelf ook een plek moet zijn voor de horende voeder/tolk.

 

Uitlichten van de muziektolk/signdancer

Niet alleen de positie speelt een belangrijke rol maar ook de belichting. Het gezicht en bovenlichaam van de muziektolk/signdancer moeten verlicht zijn en dit zonder dat er schaduw van de handen op het gezicht en bovenlichaam te zien zijn. Een beetje schijnsel van licht vanaf het podium is meestal niet voldoende, een spot heeft de voorkeur.

 

Geluidsmonitor

Voor de horende muziektolken/signdancers is verstaanbaarheid van de teksten/zang belangrijk om alles goed te kunnen vertalen. Vaak halen ze bepaalde “keys” uit een tekst zodat ze weten waar ze zitten in hun vertaling.

Hoe minder voorbereidingstijd hoe meer je afhankelijk bent van wat je hoort.

Een geluidsmonitor kan noodzakelijk zijn. Vaak zal er gevraagd worden of er

een soundcheck is waar even kort het geluid kan worden getest. Op dat

moment kan dan meteen gekeken worden naar de positie en de belichting. 

 

FAQ’s

Veelgestelde vragen die u als organisator of artiest kunt verwachten van een muziektolk/signdancer:

 

-  Is er een setlist beschikbaar en eventueel de muziek en songteksten?

-  Kan de muziektolk/signdancer kostenloos naar binnen, want zij komen om te       werken en hebben er niet zelf voor gekozen om het betreffende evenement         te bezoeken.

-  Kan er een muziek-/tabletstandaard mee het terrein op, bij bijvoorbeeld een       festival. De muziektolk/signdancer kan ervoor kiezen om de songteksten ter

   ondersteuning mee te nemen. Dit gebeurt vaak als het om een grote

   hoeveelheid nummers gaat en de voorbereidingstijd korter is geweest dan

   men graag had gewild.

-  In het geval van een dove/slechthorende signdancer: kan er minder, of het         liefst niet, geïmproviseerd worden tijdens een live-set.

 

 

Toelichting dove en slechthorende signdancers

Er zijn naast horende signdancers ook dove en slechthorende signdancers aan het werk. Dove en slechthorende signdancers maken zelf hun vertalingen en bewegingen, op basis van hoe zij zelf de muziek ervaren. (Bij de uitvoering worden zij eventueel ondersteund door een horende muziektolk). Muziek kunnen ze ervaren door middel van restgehoor of bijvoorbeeld trillingen. Beelden van bijvoorbeeld een videoclip kunnen ook zorgen voor een sfeerbeleving van de muziek.

Voordeel van het inzetten van dove/slechthorende signdancers is dat ze dichter bij de dove en slechthorende bezoekers staan en dit kan als prettiger worden ervaren.

 

IN GEBAREN

Waar in het filmpje het gebaar MUZIEKTOLK gebruikt wordt, kan ook SIGNDANCER ingevuld worden.

IN NmG
IN NGT
bottom of page