top of page
VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding is noodzakelijk om de muziek zo simultaan mogelijk te vertalen. Naast het talige aspect, dus het vertalen van de songtekst, speelt ook de muziek een grote rol bij de voorbereiding. De muziek moet eigen worden gemaakt omdat deze, naast de tekst in gebaren, ook fysiek weergegeven wordt door beweging. De tekst is geen één op één vertaling, maar een interpretatie van de songtekst waarbij er zoveel mogelijk op betekenisniveau wordt vertaald. 

 

Setlist, songteksten, muziek

Het is van belang dat de muziektolk/signdancer tijdig een setlist ontvangt en bij voorkeur de songteksten en de muziek. Als de muziek en teksten online te vinden zijn, kan hij/zij er voor kiezen deze zelf op te zoeken. De setlist is dus één van de belangrijkste dingen die de muziektolk/signdancer nodig heeft om te kunnen starten met de voorbereiding.

 

Voorbereidingstijd

De benodigde voorbereidingstijd kan per muziektolk/signdancer verschillen.

Dit kan afhangen van verschillende zaken zoals, ervaringsjaren, frequentie, hoeveelheid nummers, muziekgenre. Muziek waar de muziektolk/signdancer nog niet bekend mee is vergt ook meer tijd, net als het vertalen vanuit een andere taal dan het Nederlands.

Er zijn naast horende ook dove en slechthorende signdancers aan het werk. Hun voorbereidingstijd is vaak langer omdat zij de muziek niet of minder goed kunnen horen.

 

Naast een goede voorbereiding door hen zelf, hebben muziektolken/signdancers meer nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren. Als organisator of artiest kunt u hier een grote bijdrage aan leveren. Wilt u weten hoe?

Kijk hier.

IN GEBAREN

Waar in het filmpje het gebaar MUZIEKTOLK gebruikt wordt, kan ook SIGNDANCER ingevuld worden.

bottom of page